Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici
Si sou Professorat contractat o Becaris poseu-vos en contacte amb els vostres caps de secció o responsables de grups de recerca.

Per accedir a la secció d'autorització de portes s'ha d'accedir a la Intranet.

Gràcies.