Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Contact form

ajuda.deim,

Reports DEIM, (URV)
Per qualsevol problema o dubte amb els reports de recerca contacteu.

Secretaria, DEIM
Olga Seg, responsable administrativa
Anna Santo, administrativa

-Tel. (+34) 977 559 703
-Tel. (+34) 977 558 512

Name:
e-mail:
Subject: