Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici
Imprimir document

Convocatòria de borsa de treball de professorat substitut

Convocatòria

Paquets d'assignatures:

Per dubtes contactar amb pere.millan@urv.cat


Paquet docent: 2023/01_DEIM_SUBS
Titulació requerida: Grau en Enginyeria Informàtica / Telecomunicacions / Bioinformàtica / Ciencia de Dades.
Enginyer Tècnic o Superior en Informàtica / Telecomunicacions.
Llicenciatura en Informàtica.
Màster en Informàtica / intel.ligencia artificial / Computació / Bioinformàtica / Ciència de Dades.
Codi Assignatura Nom Assignatura Anual o 1r/2n Quadrimestre Àrea de Coneixement Crèdits
17234107 Computadors 1r Informàtica 6
17234002 Fonaments de Computadors 2n Informàtica 6
17234113 Estructura de Sistemes Operatius 1r Informàtica 6
17234001 Fonaments de Programació 1 1r Informàtica 9
17234123 Sistemes Oberts 1r Informàtica 9

Paquet docent: 2023/02_DEIM_SUBS
Titulació requerida: Màster en Informàtica, Intel.ligencia artificial, Computació, Bioinformàtica, Ciència de Dades i similars.
Màster en Matemàtiques, Enginyeria Industrial, Física, Química, Enginyeria Química, Economia i similars.
Codi Assignatura Nom Assignatura Anual o 1r/2n Quadrimestre Àrea de Coneixement Crèdits Observacions
17685104 Multi-agent Systems 1r Informàtica 3,4 Assignatura que s'imparteix en Anglès.
Els crèdits poden variar lleugerament perquè hi ha uns crèdits virtuals que depenen de la matrícula.
17635208 Big Data Analytics 1r Informàtica 3,9 Assignatura que s'imparteix en Anglès.
Els crèdits poden variar lleugerament perquè hi ha uns crèdits virtuals que depenen de la matrícula.
17645301 Treball de Fi de Màster Anual Matemàtiques / Informàtica 31,5

Paquet docent: 2023/03_DEIM_SUBS
Titulació requerida: Grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Estadística, Economia, Física, Quimica i similars.
Llicenciatura en Informàtica, Matemàtiques, Estadística, Física, Química, Economia i similars.
Enginyer Tècnic o Superior en Informàtica, Mecànica, Industrials, Química i similars.
Màster en Matemàtiques, Informàtica, Física, Química, Economia i similars.
Codi Assignatura Nom Assignatura Anual o 1r/2n Quadrimestre Àrea de Coneixement Crèdits Observacions
17214007 Àlgebra Lineal 1r Matemàtiques 25 Teoria i Problemes
17214005 Anàlisi Matemàtic 1 1r Matemàtiques 21 Problemes
19224006 Matemàtiques 1r Matemàtiques 6 Teoria i Problemes
17234011 Estadística 1r Matemàtiques 4,5

Paquet docent: 2023/04_DEIM_SUBS
Titulació requerida: Grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Estadística, Economia, Física, Quimica i similars.
Llicenciatura en Informàtica, Matemàtiques, Estadística, Física, Química, Economia i similars.
Enginyer Tècnic o Superior en Informàtica, Mecànica, Industrials, Química i similars.
Màster en Matemàtiques, Informàtica, Física, Química, Economia i similars.
Codi Assignatura Nom Assignatura Anual o 1r/2n Quadrimestre Àrea de Coneixement Crèdits
11904103 Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 1r Matemàtiques 3,3
11254401 / 02
11254301
11234401 / 02
11234301
Practicum + TFG Anual Didàctica de les Matemàtiques 7,25
11605107 Treball de Fi de Màster Anual Didàctica de les Matemàtiques 16,5

Darrera actualització: 22/juny/2023