Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Government organs and representation

Imprimir document

Charges and commissions

ChargeLast Name, Name
Director del DEIMDUCH GAVALDÀ, Jordi
Secretària de la Comissió d'InfraestructuresFERRÉ BERGADÀ, Maria
Secretària del DEIMFERRÉ BERGADÀ, Maria
Administració del programa MSDN Academic AllianceGÓMEZ JIMÉNEZ, Sergio
Cap de secció ATC - TELSOLANAS GÓMEZ, Agustí
Cap de secció CCIA - LSISOLANAS GÓMEZ, Agustí
Cap de secció DM - MATBARBERÀ ESCOÍ, Carles
Coordinació de la promoció i de les xarxes socials del DEIMALIAGAS CASTELL, Carles
Coordinació de la promoció i de les xarxes socials del DEIMGONZÁLEZ SÁNCHEZ, Tomás
coordinació DEIMINARISALIAGAS CASTELL, Carles
Coordinació doctoratFARRÀS VENTURA, Oriol
Coordinació PFCGARCÍA FAMOSO, Montse
Coordinació UAASGARCÍA-BARROSO VILLALONGA, Carlos
Coordinador de Formació Continuada del DEIMGÓMEZ JIMÉNEZ, Sergio
Coordinador MIAPUIG VALLS, Domènec
Coordinadora MECMATPUIGJANER RIBA, M. Dolors
Gestió Reports DEIMMILLÁN MARCO, Pere
Representant Comissió Biblioteca ETSE, ETSEQ, Campus SesceladesMILLÁN MARCO, Pere
Representant del DEIM a la Comissió Acadèmica del màster FCEP: Màster en Formació del professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensanyaments d'IdiomesPUIGJANER RIBA, M. Dolors
Representant del DEIM a la Comissió d'usuaris del CRAIMILLÁN MARCO, Pere
Responsable Administrativa DEIMSEGÚ FERRÉ, Olga
Suport a la direccióMILLÁN MARCO, Pere