Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data RODRGUEZ VELZQUEZ,Juan Alberto

ID photo

Name

RODRGUEZ VELZQUEZ, Juan Alberto

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

133

Phone number

977558511

e-mail

juanalberto.rodriguez@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Web

http://deim.urv.cat/~jarodriguez/

Research team

Discrete Mathematics - Matemtica Discreta

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual