Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data SNCHEZ ARTIGAS,Marc

Name

SNCHEZ ARTIGAS, Marc

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

239

Phone number

977559677

e-mail

marc.sanchez@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Permanent

Job Title

Agregats/des

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual