Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data GARCA-BARROSO VILLALONGA,Carlos

Name

GARCA-BARROSO VILLALONGA, Carlos

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

245

Phone number

977559679

e-mail

carlos.garciabarroso@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Escola Universitria

Research team

SSAI-Sensorials Systems Applied to the Industry - Sistemes Sensorials Aplicats a la Indstria

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual