Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data SERRATOSA CASANELLES,Francesc

ID photo

Name

SERRATOSA CASANELLES, Francesc

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

243

Phone number

977558507

e-mail

francesc.serratosa@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Catedrtics/ques d'Universitat

Web

deim.urv.cat/~francesc.serratosa

Research team

SSAI-Sensorials Systems Applied to the Industry - Sistemes Sensorials Aplicats a la Indstria

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual