Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data BANS ALSINA,Josep M.

ID photo

Name

BANS ALSINA, Josep M.

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

241

Phone number

977559690

e-mail

josepm.banus@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Escola Universitria

Web

http://deim.urv.cat/~josepm.banus/

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual