Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data BRAS AMORS,Maria

ID photo

Name

BRAS AMORS, Maria

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

234

Phone number

977558459

e-mail

maria.bras@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Catedrtics/ques d'Universitat

Web

http://crises-deim.urv.cat/~mbras

Research team

Codes, Privacy, and Algebraic Combinatoris - Codis Privadesa i Combinatria Algebraica

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual