Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data LVAREZ FERNNDEZ,Susana

ID photo

Name

LVAREZ FERNNDEZ, Susana

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

244

Phone number

977559693

e-mail

susana.alvarez@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Research team

SSAI-Sensorials Systems Applied to the Industry - Sistemes Sensorials Aplicats a la Indstria

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual