Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MILLN MARCO,Pere

ID photo

Name

MILLN MARCO, Pere

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

245

Phone number

977559679

e-mail

pere.millan@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Research team

IRCV - Intelligent Robotics and Computer Vision Group. RIVI: Robtica i Visi Intel.ligents

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual