Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data GARCA FAMOSO,Montse

Name

GARCA FAMOSO, Montse

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

243

Phone number

977558507

e-mail

montse.garcia@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Escola Universitria

Web

http://deim.urv.es/~mgarciaf

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual