Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MOLINA CLEMENTE,Carlos

ID photo

Name

MOLINA CLEMENTE, Carlos

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

246

Phone number

977558509

e-mail

carlos.molina@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Web

http://deim.urv.cat/~cmolina/

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual