Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data OLIV FARR,Carme

ID photo

Name

OLIV FARR, Carme

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

235

Phone number

977559662

e-mail

carme.olive@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Research team

Discrete and Continuous Dynamical Systems - Sistemes Dinmics Discrets i Continus (SISDINDC)

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual