Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data GARCIA GMEZ,Carlos

Name

GARCIA GMEZ, Carlos

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

233

Phone number

977559668

e-mail

carlos.garciag@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Research team

Discrete Mathematics - Matemtica Discreta

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual