Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data PUIGJANER RIBA,M. Dolors

ID photo

Name

PUIGJANER RIBA, M. Dolors

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

237

Phone number

977559663

e-mail

dolors.puigjaner@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Web

http://deim.urv.es/~dpuigja/

Research team

Transport Phenomena

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual