Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data BARBER ESCO,Carles

Name

BARBER ESCO, Carles

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

237

Phone number

977559663

e-mail

carlos.barbera@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual