Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data FERR BERGAD,Maria

Name

FERR BERGAD, Maria

Section

rea de Llenguatges i Sistemes Informtics

Room

143

Phone number

977559688

e-mail

maria.ferre@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Research team

SMART HEALTH

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual