Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data SOL RIBALTA,Albert

Name

SOL RIBALTA, Albert

Section

rea de Cincies de la Computaci i Intelligncia Artificial

Room

Phone number

e-mail

albert.sole@urv.cat

Position

Altre Professorat

Job Title

Professorat Ad Honorem Venia Docendi

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual