Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ESTRADA MORENO,Alejandro

ID photo

Name

ESTRADA MORENO, Alejandro

Section

---

Room

137

Phone number

977559670

e-mail

alejandro.estrada@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Lector/a

Research team

Discrete Mathematics - Matemtica Discreta

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual