Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MARTÍNEZ BALLESTÉ,Antoni

ID photo

Name

MARTÍNEZ BALLESTÉ, Antoni

Section

Àrea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

242

Phone number

977558867

e-mail

antoni.martinez@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Permanent

Job Title

Agregats/des

Web

https://antonimartinezballeste.cat

Research team

SMART HEALTH

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual