Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MAURI MASDEU,Llcia

Name

MAURI MASDEU, Llcia

Section

rea de Didctica Matemtica

Room

C Terres Ebre

Phone number

e-mail

llucia.mauri@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual