Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data VENTURA ROYO,Carles

Name

VENTURA ROYO, Carles

Section

---

Room

Phone number

e-mail

carles.ventura@urv.cat

Position

Altre Professorat

Job Title

Professorat Ad Honorem Venia Docendi (Msters)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual