Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data FORTUNY ANGUERA,Gerard

ID photo

Name

FORTUNY ANGUERA, Gerard

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

233

Phone number

977559668

e-mail

gerard.fortuny@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Universitat

Web

http://deim.urv.cat/~gerard.fortuny/

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual