Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data LORITE JDAR,scar

Name

LORITE JDAR, scar

Section

---

Room

Secdeim

Phone number

e-mail

oscar.lorite@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual