Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MONTEJANO CANTORAL,Luis Pedro

Name

MONTEJANO CANTORAL, Luis Pedro

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

133

Phone number

977558511

e-mail

luispedro.montejano@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Lector/a

Research team

Discrete Mathematics - Matemtica Discreta

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual