Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data VIEJO GALICIA,Alexandre

Name

VIEJO GALICIA, Alexandre

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

147

Phone number

977558876

e-mail

alexandre.viejo@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Permanent

Job Title

Agregats/des

Research team

CRISES - Data security and privacy. CRISES - Criptografia i Secret Estadstic

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual