Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data SERRA BENEDICTO,Nria

Name

SERRA BENEDICTO, Nria

Section

rea de Didctica Matemtica

Room

CTEbre

Phone number

e-mail

nuria.serra@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual