Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data BURGIO,Giulio

Name

BURGIO, Giulio

Section

Ŕrea de Cičncies de la Computació i Intel·ligčncia Artificial

Room

Phone number

e-mail

giulio.burgio@urv.cat

Position

Investigadors en Formació

Job Title

Investigador predoctoral en Formació

Research team

Alephsys - Algorithms Embedded in Physical Systems

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual