Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data CASTELLS AMAT,Ramon

Name

CASTELLS AMAT, Ramon

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

ASS 249

Phone number

e-mail

ramon.castells@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Permanent

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual