Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data HERNNDEZ ORTIZ,Rangel

Name

HERNNDEZ ORTIZ, Rangel

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

LAB-143

Phone number

e-mail

rangel.hernandez@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Investigador Predoctoral en Formaci. Programa Mart Franqus(PMF)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual