Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data FIGUEROA CABRERA,Elena Mercedes

Name

FIGUEROA CABRERA, Elena Mercedes

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

Phone number

e-mail

elenamercedes.figueroa@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Personal Investigador Predoctoral en Formaci. Programa Mart Franqus(PMF)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual