Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MALLAFR PORTA,Francesc Xavier

Name

MALLAFR PORTA, Francesc Xavier

Section

rea de Llenguatges i Sistemes Informtics

Room

141

Phone number

977559683

e-mail

francescxavier.mallafre@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Professors/es Titulars d'Escola Universitria

Research team

Banzai - Research Group on Artificial Intelligence. Banzai - Grup de Recerca en Intelligncia Artificial

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual