Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data PLANAS HORTAL,Elena

Name

PLANAS HORTAL, Elena

Section

---

Room

Phone number

e-mail

elena.planas@urv.cat

Position

Altre Professorat

Job Title

Professorat Ad Honorem Venia Docendi

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual