Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data QADIR,Abdul

Name

QADIR, Abdul

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

LAB-143

Phone number

e-mail

abdul.qadir@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Investigador Predoctoral en Formaci. Programa Mart Franqus(PMF)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual