Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MOYA AREVALO,Marta

Name

MOYA AREVALO, Marta

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

Phone number

e-mail

marta.moya@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Professorat substitut/a

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual