Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data JOV RICOM,Gaiet

Name

JOV RICOM, Gaiet

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

249

Phone number

e-mail

gaieta.jove@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Professorat substitut/a

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual