Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data IGLESIAS MARCA,Francesc Xavier

Name

IGLESIAS MARCA, Francesc Xavier

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

249

Phone number

e-mail

francescxavier.iglesias@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual