Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MANZANO DO—ABEITIA,Antonio

Name

MANZANO DO—ABEITIA, Antonio

Section

---

Room

Phone number

e-mail

antonio.manzano@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Professorat substitut/a

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual