Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data BENABDELKRIM ZAKAN,Usama

Name

BENABDELKRIM ZAKAN, Usama

Section

Genrica

Room

249

Phone number

e-mail

usama.benabdelkrim@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual