Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data LANUZA ORNA,Sara

Name

LANUZA ORNA, Sara

Section

---

Room

LAB-144

Phone number

977558745

e-mail

sara.lanuza@urv.cat

Position

Altres

Job Title

Becaris/es de Projecte

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual