Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data RUANA PASCUAL,Vanesa

Name

RUANA PASCUAL, Vanesa

Section

---

Room

LAB-144

Phone number

977558745

e-mail

vanesa.ruana@urv.cat

Position

Personal Tcnic de Gesti d'Administraci i Serveis (PTGAS)

Job Title

Laboral de suport a la recerca

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual