Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MOYA VIAS,Adriana

Name

MOYA VIAS, Adriana

Section

rea de Matemtica Aplicada

Room

LAB-133

Phone number

e-mail

adriana.moya@urv.cat

Position

Altres

Job Title

Becaris/es de Projecte

Research team

CRISES - Data security and privacy. CRISES - Criptografia i Secret Estadstic

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual