Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data PASCUAL FONTANILLES,Gerard

Name

PASCUAL FONTANILLES, Gerard

Section

---

Room

LAB-134; 141; 142

Phone number

e-mail

gerard.pascual@urv.cat

Position

Personal Tècnic de Gestió d'Administració i Serveis (PTGAS)

Job Title

Laboral de suport a la recerca

Research team

ITAKA (Intelligent Technologies for Advanced Knowledge Acquisition) - ITAKA: Tecnologies Intel.ligents Avançades per a la Gestió del Coneixement

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual