Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data ANTOLINO RIVAS,David

Name

ANTOLINO RIVAS, David

Section

Genrica

Room

249

Phone number

e-mail

david.antolino@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Professorat substitut/a

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual