Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data CIVIT CALLEJA,Maria Josepa

Name

CIVIT CALLEJA, Maria Josepa

Section

Genrica

Room

249

Phone number

e-mail

mariajosepa.civit@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Temporal

Job Title

Professorat substitut/a

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual