Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data TORRES HUGAS,Llus

Name

TORRES HUGAS, Llus

Section

Genrica

Room

LAB-232 i 233

Phone number

e-mail

lluis.torres@urv.cat

Position

Investigadors en Formaci

Job Title

Personal Investigador Predoctoral en Formaci. Programa Mart Franqus(PMF)

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual