Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data SORIANO PAOS,David

Name

SORIANO PAOS, David

Section

---

Room

LAB-232, 233

Phone number

e-mail

david.soriano@urv.cat

Position

Investigadors

Job Title

Investigador/a Juan de Cierva

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual