Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data GONZLEZ SALGADO,Roy

Name

GONZLEZ SALGADO, Roy

Section

Genrica

Room

249

Phone number

e-mail

roy.gonzalez@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Contractat Permanent

Job Title

Associats/des

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual